fbpx
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw toegang tot en het gebruik van de "Not Without My Chocolate" en/of pagina's daarvan (de " Website ") is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden. Door toegang te krijgen tot de website, deze te gebruiken of bij te dragen, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de volgende gebruiksvoorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien, naar eigen goeddunken, door deze post bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen. Elke keer dat u deze website wilt gebruiken, raadpleegt u de gebruiksvoorwaarden om ervoor te zorgen dat u de gebruiksvoorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht op de in de gewijzigde gebruiksvoorwaarden vermelde datum.De term " Barry Callebaut " verwijst naar de entiteit van de Barry Callebaut-groep die verantwoordelijk is voor de website, in het bijzonder Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005, Zürich, Zwitserland. Waar nodig kan de term " Barry Callebaut " ook verwijzen naar een ander lid van de Barry Callebaut-groep. U contact met ons opnemen via ons website contactformulier of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1

Gebruik van de website

 • De afzender of aanbieder van enige communicatie of inhoud aan deze website of anderszins aan Barry Callebaut (andere dan de door Barry Callebaut verstrekte inhoud) is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die daarin zijn opgenomen, met inbegrip van de juistheid, wettigheid en nauwkeurigheid ervan, alsmede voor de veiligheid van de transmissie. U verleent Barry Callebaut het recht om alle inhoud die u uploadt of anderszins naar de Website verzendt te gebruiken voor zakelijke doeleinden. U stemt ermee in om volledig verantwoordelijk te zijn voor en Barry Callebaut schadeloos te stellen van en te vergoeden van en tegen alle aansprakelijkheid en/of schade die voortvloeit uit of claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en de toegang van uw verbinding met de Website.
 • Barry Callebaut behoudt zich het recht voor (maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich) om de inhoud van deze Website te allen tijde te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan iemand, en om de toegang van elke gebruiker tot de website of een deel daarvan te beëindigen.
 • Er wordt toestemming gegeven voor de tijdelijke opslag van de webpagina's van de website met het oog op weergave op een personal computer, monitor of mobiel apparaat. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.

2

Intellectuele eigendom / Gebruik van inhoud

 • U dient ervan uit te gaan dat alles wat op de website beschikbaar wordt gesteld, wordt beschermd door nationale en internationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Auteursrechtelijk eeraanwerken zijn te vinden in de inhoud die beschikbaar is op de website, individueel en collectief, evenals in de volledige broncode die wordt gebruikt voor de implementatie van de Website. De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelskleding en producten op deze website zijn het voorwerp van geregistreerde en niet-geregistreerde common law bescherming. Alle afbeeldingen, video-opnamen, audio-opnamen en/of andere inhoud op de website zijn eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Barry Callebaut. Geen gebruik van een van de voorgaande mag worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barry Callebaut.
 • De afbeeldingen, video-opnamen, audio-opnamen en/of andere inhoud mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden of beoordeling. Er moet krediet worden toegekend aan Barry Callebaut als bron, bijvoorbeeld 'met dank aan Barry Callebaut'. Reproductie van eigen beelden, video-opnamen, audio-opnamen en/of andere inhoud zonder krediet te geven aan Barry Callebaut is verboden.
 • U verbindt zich ertoe alle informatie die op de website wordt weergegeven of op een andere manier wordt verstrekt, als vertrouwelijk te behandelen om u toegang te geven tot de Website (" Vertrouwelijke informatie"). Vertrouwelijke informatie bevat geen informatie die openbaar is gemaakt zonder dat u zelf iets hoeft te doen.
 • U verbindt zich ertoe om, behalve in overeenstemming met een bevel van een bevoegde rechtbank, vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken, tijdens de looptijd van uw toegang tot de Website en tot twee jaar nadat uw toegang tot de Website is beëindigd (om welke reden dan ook vertrouwelijkinformatie ook niet openbaar te maken. U verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met een redelijk gebruik van dergelijke vertrouwelijke informatie en om ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie niet toe te staan of te veroorzaken.
 • U verbindt zich ertoe uw uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat uw personeel, contractanten of andere personen die geautoriseerde of ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke informatie zouden krijgen, voldoen aan de bovengenoemde vertrouwelijkheid

Bepalingen.

3

Aansprakelijkheid van Barry Callebaut

 • De website, de inhoud daarvan en de producten en diensten die via de Website worden aangeboden of beschikbaar zijn, worden "as is" en "as available" aangeboden, met alle fouten.
 • Barry Callebaut zal redelijke inspanningen leveren om actuele en nauwkeurige informatie op deze website op te nemen, maar doet geen uitspraken, garanties of garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op de verstrekte informatie.
 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Barry Callebaut niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgzuchtige, bijzondere of bestraffende schade, verlies of letsel, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van winst, reputatieschade en/of verlies van zaken, als gevolg van uw toegang tot, gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot deze Website, of uit uw afhankelijkheid van informatie die op deze website wordt verstrekt. Barry Callebaut is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computer en apparaat kunnen infecteren, verlies van gegevens of andere eigendommen vanwege uw toegang.

4

Indiening en bescherming van persoonsgegevens

 • Barry Callebaut's gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw verantwoordelijkheden in verband met de bescherming van uw privacy worden beschreven in ons privacybeleid, dat onderaan elke pagina van de website te vinden is.
 • U erkent dat het internet een open netwerk is en dat de overdracht van informatie via het internet niet wordt gecontroleerd door Barry Callebaut.

5

Links naar andere sites

 • Barry Callebaut heeft niet alle sites die aan de Website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van off-site pagina's of andere sites die aan de Website zijn gekoppeld. Uw toegang tot en gebruik van een van deze sites is op eigen risico.

6

Diverse

 • De product- en servicegerelateerde informatie die Barry Callebaut via de website verstrekt, valt onder de wetten van Zwitserland. Mocht u toegang krijgen tot de Website en/of er gebruik van maken vanuit een gebied buiten de jurisdictie van de wetten van Zwitserland, dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van de respectieve lokale wet- en regelgeving.
 • U stemt ermee in dat de wetten van Zwitserland, zonder rekening te houden met de beginselen van het recht, van toepassing zijn op alle aangelegenheden die verband houden met het gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden. In geval van een geschil stemt u ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zürich, Zwitserland.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 maart 2020en zijn vanaf die datum van kracht.

© Copyright 2020 NotWithoutMyChocolate - All Rights Reserved

 Share #NotWithoutMyChocolate 

email 32 Info@notwithoutmychocolate.com

Powered by Edgius