fbpx
 

Privacybeleid

Barry Callebaut (" wij ," " ons ," of " onze ") beschouwt privacy als een belangrijk onderwerp. Dit privacy- en cookiebeleid (" Privacybeleid ") geeft een overzicht van de soorten persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u onze "Not without My Chocolate" en/of pagina's daarvan (de " Website " gebruikt. Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, contactgegevens, telefoonnummer, creditcardgegevens, interesses, voorkeuren, gekochte producten, inloggen, wachtwoord, afbeeldingen, bezetting, locatie en andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekken door gebruik te maken van de Website, evenals op andere gegevens die we verzamelen en verwerken met betrekking tot uw gebruik van de Website.

Uw gebruik van de website is onderworpen aan dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op de website. Een permanente link naar deze documenten is te vinden aan de onderkant van elke pagina van de website.

Door dit privacybeleid te accepteren, geeft u Barry Callebaut uw vrije, expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd.

1

Informatieverzameling en -gebruik

 • Wanneer u inlogt op en de website gebruikt, verzamelt Barry Callebaut alle persoonsgegevens van u die u ons via de Website verstrekt, inclusief (zonder beperkt te zijn tot) de volgende persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, IP-adres, contact informatie, telefoonnummer, type bedrijf, voorkeuren, inloggen, wachtwoord, afbeeldingen, bezetting, locatie en alle andere informatie die u ons verstrekt op de website. Om twijfel te voorkomen, is dit privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die door u worden verstrekt.
 • Door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hieronder beschreven) kunnen we ook automatisch bepaalde gegevens verzamelen die uw browser beschikbaar stelt wanneer u de website bezoekt (zoals het IP-adres van het Internet Protocol, het browsertype, de browsertaal , de datum en het tijdstip van uw bezoek). We kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan de Website (bijvoorbeeld de links waarop u op de website hebt geklikt en de timing en frequentie daarvan, de opmerkingen, aandelen en vind-ik-leuks die u op de website hebt geplaatst). We gebruiken deze gegevens om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen en om ons aanbod verder te verbeteren. Dergelijke gegevens kunnen in bepaalde rechtsgebieden worden beschouwd als persoonsgegevens op grond van nationale of internationale bepalingen inzake gegevensbescherming.
 • Barry Callebaut verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (inclusief gegevens die automatisch worden verzameld) voor authenticatie, websitebeveiliging, verstrekking van de meest relevante informatie over de producten en het bedrijf van de Barry Callebaut-groep, levering van de website online diensten, analyses, productontwikkeling en marktonderzoek, evenals marketing-gerelateerde activiteiten.
 • We kunnen de persoonsgegevens die u via de Website met ons deelt, combineren met andere informatie die u met ons of een ander lid van de Barry Callebaut-groep (zowel online als offline) hebt gedeeld, en gegevens die automatisch worden verzameld (bijvoorbeeld door tracking technologieën zoals hieronder beschreven). We kunnen deze persoonsgegevens ook combineren met gegevens die door derden worden verstrekt. We gebruiken deze geconsolideerde informatie om ons te helpen onze producten te ontwikkelen en te verbeteren, om informatie aan u te communiceren, om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere zakelijke functies te vergemakkelijken.

2

Cookies en soortgelijke technologieën

 • Wanneer we de website bezoeken, kunnen we cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om gebruikers te identificeren. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat op uw apparaat of in uw browser is geïnstalleerd en dat wordt gebruikt om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en om beter te begrijpen hoe gebruikers met de website omgaan. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services (zoals lay-outrenderings, taal- of andere voorkeuren van functies) op de website werken echter mogelijk niet goed zonder cookies.
 • Als u ons persoonlijk identificeerbare informatie hebt verstrekt, kunnen we uw persoonlijk identificeerbare informatie koppelen aan informatie die via deze trackingtechnologieën is verzameld. Dit stelt ons in staat om gebruikers meer personalisatie en functionaliteit te bieden.
 • Do-Not-Track Signalen en soortgelijke mechanismen: Sommige webbrowsers kunnen "do-not-track" signalen verzenden naar websites waarmee de browser communiceert. Onze website reageert momenteel niet op deze "do-not-track" signalen.

3

Delen en openbaarmaking

 • Door de website te gebruiken en dit privacybeleid te accepteren, stemt u ermee in dat

wij kunnen uw persoonlijke gegevens en andere gegevens die in het privacybeleid worden beschreven, verstrekken aan andere ontvangers, zoals een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde entiteit binnen de zakelijke familie Barry Callebaut, partnerentiteiten, distributeurs, kanaalpartners en service providers die we kunnen inschakelen om ons te helpen in ons bedrijf. Elke organisatie waaraan wij dergelijke persoonsgegevens verstrekken, is verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden in overeenstemming met dit privacybeleid. We geven geen informatie over uw creditcards bekend, behalve aan degenen die een behoefte hebben om te weten in verband met het verwerken van bestellingen en betalingen.

 • We kunnen geaggregeerde en/of niet-geïdentificeerde gegevens delen met andere ontvangers. Voorbeelden van dergelijke geaggregeerde en niet-geïdentificeerde gegevens zijn gebruikerstrends of het aantal gebruikers dat toegang heeft gehad tot een bepaald deel van de website of het aantal keren waarop op bepaalde links op de website wordt geklikt.
 • We zullen uw persoonsgegevens openbaar maken als we redelijkerwijs van mening zijn dat we daartoe verplicht zijn door wet, regelgeving, juridische procedure of andere overheidsinstantie; onderzoek naar fraude; om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen; of wanneer we reden hebben om aan te nemen dat het openbaar maken van deze informatie noodzakelijk is om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen die door uw activiteiten kan worden geschaad.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook delen als we een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of soortgelijke transactie of procedure uitvoeren die de overdracht van de in dit privacybeleid beschreven informatie inhoudt.

4

Informatieoverdracht en -opslag

 • De term "Barry Callebaut" verwijst naar de entiteit van de Barry Callebaut-groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de Website is dit Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005, Zürich, Zwitserland.
 • Er wordt toestemming gegeven dat we persoonsgegevens die op onze website worden verzameld opslaan en verwerken in elk land waar Barry Callebaut, lid van de Barry Callebaut-groep of onze hostingproviders faciliteiten onderhouden, waaronder (maar niet beperkt tot) België, Zwitserland, vs, Canada en Brazilië. Een dergelijke Barry Callebaut faciliteit zal uw persoonlijke gegevens te behandelen volgens dit privacybeleid. Door gebruik te maken van de Website en dit privacybeleid te accepteren, stemt u in met de overdracht en het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens tussen deze faciliteiten, die een grensoverschrijdende doorgifte van uw gegevens kunnen inhouden.

5

Veiligheid

 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers van de Barry Callebaut-groep die die gegevens moeten kennen om aan uw verzoek te voldoen of ons aanbod te kunnen leveren.

6

Retentie

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • We gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen te beoordelen voor elk van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken: wanneer is de laatste keer dat u verbinding hebt gemaakt met de Website; wanneer is de laatste keer dat we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden hebben gebruikt; helpt uw persoonsgegevens ons om een adequate beveiliging op de website te handhaven en te bevorderen; bent u of zijn we nog steeds in staat om een juridische claim met betrekking tot de diensten op de website aan te pakken of te ontvangen; en hebben wij een legitiem belang bij het bewaren van uw persoonsgegevens, onverminderd uw fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot gegevensprivacy.

7

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens / contact met ons opnemen

 • U heeft het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wordt verwerkt en bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het is echter mogelijk dat we niet in staat zijn om alle diensten die op de Website worden aangeboden aan te bieden zonder uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft ook het recht om de persoonsgegevens met betrekking tot u te onderzoeken en, indien nodig, de gegevens te laten corrigeren.
 • Om contact met ons op te nemen, of om toegang of rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen, u ons een brief sturen naar de contact pagina op de website of door een e-mail te schrijven naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Wanneer u om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens verzoekt, dient u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort op te nemen.
 • Onverminderd het bovenstaande en volgens dezelfde procedures, heeft u ook het recht om onder strikte omstandigheden het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen, evenals het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensportabiliteit te beperken.
 • U ook te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
 • In het geval u problemen ondervindt met de verwerking

van uw persoonsgegevens door ons en we zijn niet in staat om deze op een juiste manier aan te pakken, u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit die belast is met de handhaving van de regels voor gegevensbescherming.

8

Geschiedenis van updates en wijzigingen in dit privacybeleid

 • Barry Callebaut behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om technologische vooruitgang, wettelijke en regelgevende veranderingen en goede zakelijke praktijken weer te geven. Als Barry Callebaut zijn privacypraktijken wijzigt, wordt deze wijzigingen in een nieuw privacybeleid weergegeven en wordt de ingangsdatum van het herziene privacybeleid in deze paragraaf uiteengezet.
 • Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 maart 2020en is vanaf die datum van kracht.

 

© Copyright 2020 NotWithoutMyChocolate - All Rights Reserved

 Share #NotWithoutMyChocolate 

email 32 Info@notwithoutmychocolate.com

Powered by Edgius